❤️⁧⁧ 󠁳Dominik
you're 󠁳⁧⁧ 󠁳D:   Niger
 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🥵
Currently Offline
Artwork Showcase
❤️❤️❤️❤️❤️❤️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ╲╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ╲⠀⠀╲╱⠀⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲
⠀⠀⠀⠀ ╱╱╱⠀⠀⠀⠀•⠀⠀•⠀⠀•⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀•⠀⠀•⠀⠀•⠀⠀⠀⠀╲╲╲

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˂⠀I  N  T  R  O⠀/    ˃
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗛𝗶, 𝗜'𝗺 𝗗𝗼𝗺𝗶𝗻𝗶𝗸 𝗮𝗻𝗱 𝗜'𝗺 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗣𝗼𝗹𝗮𝗻𝗱.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──⠀───⠀──────────────────────────────⠀───⠀──

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˂⠀A  D  D  S⠀/    ˃
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗣𝗹𝗲𝗮𝘀𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁. 𝗡𝗼 𝗯𝗮𝗻𝗻𝗲𝗱 𝗼𝗿
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀𝗶𝗻𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝘀.𝗟𝗲𝘃𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗻 𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗿𝗲.

⠀⠀⠀⠀⠀──⠀───⠀───────────────────────────────────────────⠀───⠀──


⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ˂⠀S  O  C  I  A  L⠀/    ˃
𝗗𝗶𝘀𝗰𝗼𝗿𝗱 [discord.gg]⠀//⠀ 𝗧𝘄𝗶𝘁𝗰𝗵 [www.twitch.tv]⠀//⠀ 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮 [www.instagram.com]

⠀⠀⠀⠀ ╲╲╲⠀⠀⠀⠀•⠀⠀•⠀⠀•⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀──────⠀⠀⠀⠀•⠀⠀•⠀⠀•⠀⠀⠀⠀╱╱╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ╲⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀   ╱⠀⠀╱╲⠀⠀╲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀  ╱╲

Recent Activity

244 hrs on record
last played on Dec 4
31 hrs on record
last played on Dec 4
4.3 hrs on record
last played on Dec 3
Siema Kasztanie G4Skins Dec 1 @ 1:00pm 
bocius pedał dzieci jebał
Siema Kasztanie G4Skins Dec 1 @ 1:00pm 
Krzemieniewo 69-150
Siema Kasztanie G4Skins Dec 1 @ 12:59pm 
anfil kebab pozdro zapraszam
Bociuś Dec 1 @ 12:59pm 
aromatyczne przyprawy
Siema Kasztanie G4Skins Dec 1 @ 12:59pm 
jadłem dzis makaron z sosem pomidorowym z dodatkiem aromatu
Bociuś Dec 1 @ 12:59pm 
lewa ręka prawa ręka