Doctor Who
Doctor Who
 
 
Không có thông tin nào được cấp.
Hiện đang chơi
Mirror
Trưng bày thành tựu
1,835
Thành tựu
25
Trò chơi toàn vẹn
33%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

26 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
2,355 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 26 Thg06
0.4 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg06
East 17 Thg02, 2017 @ 6:28am 
战锤40k系列以前是不是很便宜啊,好像进过两次包,好像给sege接盘之后节操就特别硬,今天是steam史低,价格感觉不错
East 14 Thg9, 2016 @ 4:59pm 
中秋快乐
Doctor Who 2 Thg07, 2016 @ 2:41am 
并没有买。
East 1 Thg07, 2016 @ 7:51am 
全境封锁玩得如何
East 25 Thg07, 2015 @ 9:02am 
哥们你不用上班吗
East 23 Thg12, 2014 @ 8:36pm 
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸..•*´¨`*•.¸
ℳerry ℭhristmas & ℋappy 2015
•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸

这是圣诞的膝盖!