เลเวล 43 XP 11,611
389 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 44
เหรียญตรา