Úroveň 31 XP 6,737
63 XP pro dosažení 32. úrovně
Odznaky