เลเวล 25 XP 4,588
212 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 26
เหรียญตรา