Úroveň 80 XP 36,433
467 XP pro dosažení 81. úrovně
Odznaky