✟ CorvØ ✟
CorvØ   Santa Catarina, Brazil
 
 
People once believed that when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. But sometimes, something so bad happens that a terrible sadness is carried with it and the soul can't rest. Then sometimes, just sometimes, the crow can bring that soul back to put the wrong things right.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 8 giờ, 0 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Người sưu tập huy hiệu
Trò chơi yêu thích
1,184
Giờ đã chơi
154
Thành tựu

Hoạt động gần đây

1,184 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 18 Thg08
37 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 17 Thg08
0.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg08
< >
Bình luận
VelhoVamp 16 Thg08 @ 10:27am 
Salve Corvo!!! Tmo junto irmão, abraço do Vamp! :slugbet: