twitch.tv/cookieschef
Cookies Chef   Romania
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
ออฟไลน์อยู่ในขณะนี้
ออนไลน์ล่าสุด 1 ชม. 4 นาที ที่ผ่านมา
เกมที่ชื่นชอบ
65
ชั่วโมงที่เล่นไปแล้ว
33
รางวัลความสำเร็จ

กิจกรรมล่าสุด

26 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 16 ต.ค.
138 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 16 ต.ค.
65 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 15 ต.ค.