เลเวล 22 XP 3,896
4 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 23
เหรียญตรา