Úroveň 23 XP 3,906
294 XP pro dosažení 24. úrovně
Odznaky