7.8 giờ được ghi nhận
Huy hiệu BIT.TRIP RUNNER
Daring and dashing
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 6 Thg08, 2014 @ 5:41am
CommanderVideo
1 trong 6, sê-ri 1
CommandgirlVideo
2 trong 6, sê-ri 1
Radbot
3 trong 6, sê-ri 1
Junior Melchkin
4 trong 6, sê-ri 1
Meat Boy
5 trong 6, sê-ri 1
Timbletot
6 trong 6, sê-ri 1