เหรียญตราฟอยล์ Summer Sale 2016
Summer Picnic Foil Lvl 1
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 3 ก.ค. 2016 @ 11:15am
Naptime is the best time
1 จาก 10 ในชุดที่ 1
X marks the spot!
2 จาก 10 ในชุดที่ 1
Catch it if you can!
3 จาก 10 ในชุดที่ 1
The swell is righteous today
4 จาก 10 ในชุดที่ 1
*SPLASH*
5 จาก 10 ในชุดที่ 1
Enjoying the little things
6 จาก 10 ในชุดที่ 1
Go for the gold!
7 จาก 10 ในชุดที่ 1
Everything is fine
8 จาก 10 ในชุดที่ 1
You had one job!
9 จาก 10 ในชุดที่ 1
Don't go chasing fireflies
10 จาก 10 ในชุดที่ 1