เลเวล 67 XP 26,325
275 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 68
เหรียญตรา