Úroveň 67 XP 26,336
264 XP pro dosažení 68. úrovně
Odznaky