เลเวล 7 XP 703
97 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 8
เหรียญตรา