Úroveň 7 XP 703
97 XP pro dosažení 8. úrovně
Odznaky