76561198058936860
 
 
Αποκλεισμένος από ανταλλαγές