เลเวล 20 XP 3,295
5 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 21
เหรียญตรา