เลเวล 41 XP 10,822
178 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 42
เหรียญตรา