RIDDICK
Alabama, United States
 
 
No information given.

http://www.icesoldier.com
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 16 giờ, 39 phút trước

Hoạt động gần đây

5,179 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg07
57 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg04
1.2 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 15 Thg03
< >
Bình luận
RIDDICK 1 Thg12, 2015 @ 5:04am 
ts.icesoldier.com is our ts info
untouchableJb 30 Thg01, 2013 @ 11:26am 
Hey man
did you try planetside 2? Did you like it?
RIDDICK 30 Thg01, 2013 @ 12:06am 
its ts3.icesoldier.com that is our public ts server.
Dano 24 Thg01, 2013 @ 4:14pm 
Hey knight, I forgot to bookmart the TS3 net. What can you send it to me in a message or something. Thanks!