BuBeK
Jakub   Bydgoszcz, Poland
 
 
卄乇ㄥㄥ乙ㄖ几乇
Currently Offline
Favorite Group
HellZone.pl - Public Group
Oficjalna grupa sieci serwerów HellZone.pl
545
Members
17
In-Game
68
Online
69
In Chat
HellZone
 .    .   .     。 .   .    .   。         ゚  .       .    。         ゚  .       .
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    . .      ,  . ––––––––––––––––––––––––––  .   . 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀╲⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀╲
⠀⠀⠀⠀⠀◇⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ н e l l z o n e [hellzone.pl]⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀◇
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲⠀⠀⠀⠀╱⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲⠀⠀⠀⠀╱
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╲⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀╱
.      ,  . ––––––––––––––––––––––––––  .   . 
   。          ゚     。
 .    .   .     。 .   .    .
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
。 .  . . ⌠﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ ,  .
 .   .  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Mσʝҽ Sҽɾɯҽɾყ

 ⠀⠀ . ⠀⠀ .   ⠀⠀⠀𝒪𝓃𝓁𝓎 𝑀𝒾𝓇𝒶𝑔𝑒 :: 𝟣𝟥𝟩.𝟩𝟦.𝟢.𝟣𝟨𝟤:𝟤𝟩𝟢𝟨𝟧
 ⠀⠀ . ⠀⠀ .   ⠀⠀⠀𝑀𝒾𝓇𝒶𝑔𝑒/𝒞𝒶𝒸𝒽𝑒 :: 𝟣𝟦𝟩.𝟣𝟥𝟧.𝟣𝟫𝟩.𝟣𝟩𝟨:𝟤𝟩𝟢𝟣𝟧
 ⠀⠀ . ⠀⠀ .   ⠀⠀⠀𝒪𝓃𝓁𝓎 𝒜𝒲𝒫 :: 𝟣𝟦𝟧.𝟤𝟥𝟫.𝟤𝟣.𝟤𝟦𝟪:𝟤𝟩𝟢𝟦𝟧
 ⠀⠀ . ⠀⠀ .   ⠀⠀⠀𝟧𝓋𝓈𝟧 :: 𝟣𝟦𝟧.𝟤𝟥𝟫.𝟤𝟥.𝟣𝟧𝟢:𝟤𝟩𝟢𝟣𝟧

⠀ 。⠀  。 .⠀______________________________________________⌡ . ⠀⠀ . 
 .    .   .     。 .   .    .
 ⠀⠀ . ⠀⠀ .   ⠀⠀⠀ 𝐹 𝒪 𝑅 𝒰 𝑀 [hellzone.pl]
 ⠀⠀ . ⠀⠀ .   ⠀⠀⠀ 𝐵 𝒜 𝒩 𝒴 [bany.hellzone.pl]
 ⠀⠀ . ⠀⠀ .   ⠀⠀⠀ 𝐹 𝒜 𝒩 𝒫 𝒜 𝒢 𝐸 [www.facebook.com]
 ⠀⠀ . ⠀⠀ .   ⠀⠀⠀ 𝒮 𝒦 𝐿 𝐸 𝒫 [sklep.hellzone.pl]
 ⠀⠀ . ⠀⠀ .   ⠀⠀⠀ 𝒮 𝒯 𝐸 𝒜 𝑀
 .   .       .       ,  .
   。         ゚  .       .
,     . .    .   .     。 . 
   .  。      ‍ ‍ ‍ ‍
 .    .   .     。 .   .    .
Favorite Game

Recent Activity

1,164 hrs on record
last played on Aug 2
26 hrs on record
last played on Jul 28
64 hrs on record
last played on Jul 18
CIASTEK Jul 30 @ 10:30am 
przyjmiesz zapro
Dan Kuso Jul 28 @ 12:55pm 
+rep mily
Urfoluszek Jul 28 @ 11:24am 
Przyjmij szybciutko :)
HaQ Jun 28 @ 12:18am 
kuba ty bogaczu :v
k i v ⤱ v 3 r Jun 25 @ 6:20am 
+repp
Veni Vidi Vici key-drop.pl Jun 3 @ 1:02pm 
Przyjmij zapro bo sprawa jest