เลเวล 13 XP 1,764
36 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 14
เหรียญตรา