Úroveň 13 XP 1,764
36 XP pro dosažení 14. úrovně
Odznaky