เลเวล 11 XP 1,210
190 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา