1,380 giờ được ghi nhận
Huy hiệu 7 Days to Die
Burn Victim
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 12 Thg11, 2017 @ 2:27pm
(0)
Boys night out
1 trong 8, sê-ri 1
(0)
Ladies Night
2 trong 8, sê-ri 1
(0)
Say Cheese
3 trong 8, sê-ri 1
(0)
Cop an Attitude
4 trong 8, sê-ri 1
(0)
I’m a Lumberjack
5 trong 8, sê-ri 1
(0)
Playing Doctor
6 trong 8, sê-ri 1
(0)
Feeling the Burn
7 trong 8, sê-ri 1
(0)
Build a Wall
8 trong 8, sê-ri 1