1,380 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา 7 Days to Die
Burn Victim
เลเวล 5, 500 XP
ปลดล็อค 12 พ.ย. 2017 @ 2:27pm
(0)
Boys night out
1 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Ladies Night
2 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Say Cheese
3 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Cop an Attitude
4 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
I’m a Lumberjack
5 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Playing Doctor
6 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Feeling the Burn
7 จาก 8 ในชุดที่ 1
(0)
Build a Wall
8 จาก 8 ในชุดที่ 1