Bloodvayne
Scott Miller   Pennsylvania, United States
 
 
I believe that if life gives you lemons, you should make lemonade. And try to find somebody whose life has given them vodka, and have a party. -Ron White
Rời mạng
Hi I am Bloodvayne!
No I will probably not friend you. Don't be :steamsalty:
Trò chơi yêu thích
1,380
Giờ đã chơi
37
Thành tựu
Nhóm yêu thích
Planet Half-Life - Nhóm công khai
News, Screenshots, Reviews, Previews, Guides
289
Thành viên
8
Đang chơi
90
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
36

Điểm kinh nghiệm đạt được
42,189,901

Hoạt động gần đây

15.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 14 Thg08
1,380 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 9 Thg08
1.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 16 Thg07