Bloodvayne
Scott Miller   Pennsylvania, United States
 
 
I believe that if life gives you lemons, you should make lemonade. And try to find somebody whose life has given them vodka, and have a party. -Ron White
Hiện đang rời mạng
Hi I am Bloodvayne!
No I will probably not friend you. Don't be :steamsalty:
Trò chơi yêu thích
1,380
Giờ đã chơi
35
Thành tựu
Nhóm yêu thích
Planet Half-Life - Nhóm công khai
News, Screenshots, Reviews, Previews, Guides
276
Thành viên
5
Đang chơi
84
Trên mạng
0
đang trò chuyện
Thông số Salien
Cấp độ đạt được
25
Trùm đã chiến đấu
36

Điểm kinh nghiệm đạt được
42,189,901

Hoạt động gần đây

0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg06
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg06
0.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 5 Thg06