Aqua
Blasekun
 
 
I don't accept random group invites.
Hiện đang chơi
DRAGON BALL XENOVERSE 2
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Blasekun and Aqua
64 7 1
Trưng bày ảnh chụp
DRAGON BALL XENOVERSE 2
5

Hoạt động gần đây

2,297 giờ được ghi nhận
Hiện đang chơi
176 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg04
25 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg04
ANASzx90 6 giờ trước 
 :bbl::rosebud::bbl:         :bbl::rosebud::bbl:
:rosebud::butterfly::shinealight::butterfly::rosebud:   :rosebud::butterfly::shinealight::butterfly::rosebud:
:bbl::shinealight:      :shinealight::bbl::shinealight:      :shinealight::bbl:
:rosebud::butterfly:         :butterfly:         :butterfly::rosebud:
   :bbl::shinealight:               :shinealight::bbl:
      :rosebud::butterfly:         :butterfly::rosebud:
         :bbl::shinealight:   :shinealight::bbl:
            :rosebud::butterfly::rosebud:
               :bbl:
㊕ Amano Jyaku 7 Thg04 @ 6:06pm 
I <3 u !
dexmaty gayming 69 4 Thg04 @ 9:58pm 
good person :steamhappy:
(DST)ilkdoğanemir 3 Thg04 @ 10:26am 
your unemployed
㊕ Amano Jyaku 27 Thg03 @ 11:37am 
<3 <3 <3
Love is loving you ;)
Laco žijúca legenda 21 Thg03 @ 9:06am 
+rep signed me pls