[Æsir] Blackyツ
 
 
𝒢𝒾𝓋𝑒 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝓈𝓂𝒾𝓁𝑒 𝓉𝑜 𝑒𝓋𝑒𝓇𝓎𝑜𝓃𝑒, 𝒷𝓊𝓉 𝑔𝒾𝓋𝑒 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝓉𝑜 𝑜𝓃𝓁𝓎 𝑜𝓃𝑒
현재 오프라인
마지막 접속 시간 5 시간, 38 분 전
좋아하는 게임
1,042
플레이 시간
Æsir Fr4nzissi 2019년 9월 4일 오전 10시 37분 
signed by Fr4nzissi <3
ZACKBAYX (≧◡≦) 2019년 3월 31일 오후 3시 45분 
Signed by ZACKBAYX - Original
█║▌│║▌║▌│█│▌║│█║█║│▌║│█║▌
CopyRight © 2019™ - All Rights Reserved
[Æsir] Blackyツ 2019년 2월 6일 오전 9시 21분 
Hey! ^^
BeeFHunTer 2019년 1월 19일 오후 3시 19분 
hi
zLucPlayZ 2018년 12월 23일 오후 4시 28분 
………………........★...
…………………...☼☼...
……………… …*•○♥○•*…
……………… .*♥♫♀♂♫♥*’…
………..……*♥•♦►♫◄••♥* …
……………*♥☺▬♥☺♥▬☺♥* …
………….*♥•♥▬#♠ ♥#▬♥•*♥*…
…………*♥♫♥♥▬♫♥ ♥♫▬♥*♫* …
………*♥☺♥☺♥♫*♣♥♫♥☺♥☺ ♥*…
…….*♥♣♫♥♣♥☺♥♫♥☺♥� �♫♣♥*…
…….*♥♥☺♣♥♫♥♥♫♥☺♥♫ ♥♣☺♥♥*…
….…………………▓█...
…….………………▓█...
………………….๑۩۞۩๑…
Merry Christmas & Enjoy your Holidays :8bitheart:
кεкs 2018년 11월 10일 오전 7시 17분 
........................./>  フ
.........................|  _  _ l
....................../` ミ_xノ nyu~
..................../     |
................../  ヽ   ノ
............. ..│  | | |
........../ ̄|   | | |
..........| ( ̄ヽ__ヽ_)__)
...........\二つ