319 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Mountain
Gold Mountain
Cấp 5, 500 XP
Mở khóa vào 5 Thg05, 2017 @ 6:00pm