เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
5 จาก 17 (29%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2017 @ 3:55pm

Video makers

Post a video wallpaper to workshop
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2017 @ 1:03pm

Working with 3D models

Use a 3D scene template
ปลดล็อค 6 พ.ค. 2017 @ 1:20pm

Trying something new

Use 10 different wallpapers from Workshop
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 1:49pm

Getting the hang of it

Use 25 different wallpapers from Workshop
ปลดล็อค 30 ธ.ค. 2017 @ 3:51pm

Hard to pick just one

Use 50 different wallpapers from WorkshopHigh aspirations

Post a scene wallpaper to workshop

The internet on a disk

Post a web wallpaper to workshop

Press any key

Post an app wallpaper to workshop

Creativity according to instructions

Use a 2D scene template

Sharing is caring

Post a Steam screenshot with a workshop wallpaper open

Keeping an eye on this one

Favorite 10 different wallpapers from Workshop
1 / 10

Pest

Cause 1 fatal error OR trigger 128 warnings in the editor
1 / 128

k0n4m1

30 lives

Out of disk space

Use 100 different wallpapers from Workshop
52 / 100

Found some good ones

Favorite 20 different wallpapers from Workshop
1 / 20

Fair collection

Favorite 30 different wallpapers from Workshop
1 / 30

Wallpaper Connoisseur

Favorite 50 different wallpapers from Workshop
1 / 50