Χρόνος παιχνιδιού σε 2 εβδομάδες:
0h

Προβολή επιτευγμάτων παγκόσμια
Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος αν επιθυμείτε να συγκρίνετε στατιστικά άλλων με τα δικά σας
5 από 17 (29%) επιτεύγματα αποκτήθηκαν:

Προσωπικά επιτεύγματα
 
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαϊ 2017 στις 15:55

Video makers

Post a video wallpaper to workshop
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαϊ 2017 στις 13:03

Working with 3D models

Use a 3D scene template
Ξεκλειδώθηκε στις 6 Μαϊ 2017 στις 13:20

Trying something new

Use 10 different wallpapers from Workshop
Ξεκλειδώθηκε στις 23 Δεκ 2017 στις 13:49

Getting the hang of it

Use 25 different wallpapers from Workshop
Ξεκλειδώθηκε στις 30 Δεκ 2017 στις 15:51

Hard to pick just one

Use 50 different wallpapers from WorkshopHigh aspirations

Post a scene wallpaper to workshop

The internet on a disk

Post a web wallpaper to workshop

Press any key

Post an app wallpaper to workshop

Creativity according to instructions

Use a 2D scene template

Sharing is caring

Post a Steam screenshot with a workshop wallpaper open

Keeping an eye on this one

Favorite 10 different wallpapers from Workshop
1 / 10

Pest

Cause 1 fatal error OR trigger 128 warnings in the editor
1 / 128

k0n4m1

30 lives

Out of disk space

Use 100 different wallpapers from Workshop
52 / 100

Found some good ones

Favorite 20 different wallpapers from Workshop
1 / 20

Fair collection

Favorite 30 different wallpapers from Workshop
1 / 30

Wallpaper Connoisseur

Favorite 50 different wallpapers from Workshop
1 / 50