็Bce3Hauka_74
Александр 'Bce3Hauka' Пашин   Chelyabinsk, Chelyabinsk, Russian Federation
 
 
╱¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯╲
᠌ ᠌ ᠌᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ ᠌ VK [vk.com] twitch [www.twitch.tv] faceit [www.faceit.com]
╲_____________________________________________╱
Currently Offline
Artwork Showcase
223
5 1 1
Achievement Showcase
5,398
Achievements
34
Perfect Games
98%
Avg. Game Completion Rate
Информация.
:FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent:
:FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::mboom::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::mboom::mboom::mboom::FlyingTent::mboom::mboom::mboom::FlyingTent::mboom::mboom::mboom::mboom::mboom::FlyingTent::mboom::mboom::mboom:
:FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::mboom::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::mboom::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::FlyingTent:
:FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::mboom::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::mboom::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::mboom::mboom:
:FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::mboom::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::mboom::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::FlyingTent:
:FlyingTent::mboom::mboom::mboom::mboom::mboom::FlyingTent::mboom::mboom::mboom::FlyingTent::mboom::mboom::mboom::FlyingTent::mboom::mboom::mboom::FlyingTent::mboom::mboom::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::FlyingTent::mboom::mboom::mboom:
:FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent:
:M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank::M_RSphere::O1Rank:                                                
Девайсы
Монитор BENQ XL2430 ZOWIE 144hz
Мышка STEELSERIES Rival 100
Клавиатура Jet.A Smart Line K22 LED
Наушники Обычные капельки.

ПК
процессор ryzen 2600
видеокарта gtx1060 3gb
оперативка 8gb

CFG
Не нажимай!!!(там читы:mboom:) [yadi.sk]

Настройки Мыши

Чувствительность: 2.04 DPI: 500 Windows: 6/11

Параметры запуска:
-novid -threads 2 -high -freq 144 -tickrate 128 -console -noaafonts -heapsize 3145728 +ex_interp 0 +rate 786432 +cl_cmdrate 128 +cl_upderate 128 +cl_interp_ratio 1 -noaafonts -high +cl_forcepreload 1
Радар:
cl_hud_radar_scale 1.2, cl_radar_scale 0.3, cl_radar_always_centered 0

Всем привет, спасибо что посетили мой профиль.


Не нажимай!!!(там читы:mboom:) [nick-name.ru]


Спасибо ещё раз. Удачи всем. <3
:mboom::mana::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::mana::mboom:
:mana::FlyingTent::O1Rank::O1Rank::FlyingTent::O1Rank::O1Rank::FlyingTent::mana:
:FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent:
:FlyingTent::O1Rank::FlyingTent:Bce3Haú:FlyingTent::O1Rank::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent:
:mana::FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent::mana:
:mboom::mana::FlyingTent::FlyingTent::O1Rank::FlyingTent::FlyingTent::mana::mboom:

Favorite Game
Favorite Group
★Жаркий Паблик★CS GO★
229
Members
4
In-Game
27
Online
0
In Chat

Recent Activity

7.8 hrs on record
last played on Jun 8
367 hrs on record
last played on Jun 6
AZ cs.money Aug 2, 2019 @ 10:22am 
AZ:Csgoct:
Whollatagangshit Jul 21, 2019 @ 6:20am 
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::8bitheart::8bitheart::BlueGlow::8bitheart::8bitheart::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::8bitheart::BlueGlow::BlueGlow::8bitheart::BlueGlow::BlueGlow::8bitheart::BlueGlow:
:BlueGlow::8bitheart::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::8bitheart::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::8bitheart::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::8bitheart::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::8bitheart::BlueGlow::8bitheart::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::8bitheart::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
:BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow:
_flAir^ Jul 8, 2019 @ 12:48pm 
+rep, zostka tasil
★★《ViiiKeY》★★ Jun 3, 2019 @ 7:26am 
cheating on faceit
Охотник на шкур Mar 26, 2019 @ 8:53am 
+rep:csgogun::csgo_crown:
MeowRawrHehe Feb 26, 2019 @ 4:36pm 
:BL4::tdshadow::gokey::gokey::gokey::gokey::gokey::mind_rose::masochist:
:occulthunter::gokey::bashrahn::TreepileHeart::gokey::TreepileHeart::bashrahn::gokey::winecheers:
:gokey::TreepileHeart::rbat::Implo::bashrahn::Implo::rbat::TreepileHeart::gokey:
:gokey::bashrahn::Implo::rbat::Implo::rbat::Implo::bashrahn::gokey:
:gokey::gokey::TreepileHeart::Implo::rbat::Implo::TreepileHeart::gokey::gokey:
:gokey::gokey::gokey::bashrahn::Implo::bashrahn::gokey::gokey::gokey:
:winecheers::gokey::gokey::gokey::TreepileHeart::gokey::gokey::gokey::occulthunter:
:masochist::mind_rose::gokey::gokey::gokey::gokey::gokey::tdshadow::BL4: