Όλες οι ομάδες
CardTrades - Δημόσια
87,652 Μέλη   |   1,668 Σε παιχνίδι   |   12,700 Συνδεδεμένος   |   402 Σε ομαδική συνομιλία
Half-Life Portal - Δημόσια
5,020 Μέλη   |   88 Σε παιχνίδι   |   522 Συνδεδεμένος   |   34 Σε ομαδική συνομιλία
SDK-Project - Δημόσια
100 Μέλη   |   2 Σε παιχνίδι   |   14 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
TheCrossing - Δημόσια
25 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   3 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
Windows 8 Skin - Δημόσια
36,260 Μέλη   |   859 Σε παιχνίδι   |   6,259 Συνδεδεμένος   |   256 Σε ομαδική συνομιλία
13 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   2 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
Steam Client Beta - Δημόσια
240,811 Μέλη   |   3,880 Σε παιχνίδι   |   34,483 Συνδεδεμένος   |   4514 Σε ομαδική συνομιλία
11 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   2 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
Steam Trading Cards Group - Δημόσια
1,756,575 Μέλη   |   17,579 Σε παιχνίδι   |   240,837 Συνδεδεμένος   |   18392 Σε ομαδική συνομιλία
SteamDB - Δημόσια
181,917 Μέλη   |   3,868 Σε παιχνίδι   |   30,926 Συνδεδεμένος   |   2143 Σε ομαδική συνομιλία
6 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   2 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
5 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   2 Συνδεδεμένος   |   0 Σε ομαδική συνομιλία
Metro Skin - Δημόσια
7,696 Μέλη   |   263 Σε παιχνίδι   |   1,806 Συνδεδεμένος   |   132 Σε ομαδική συνομιλία
14 Μέλη   |   0 Σε παιχνίδι   |   3 Συνδεδεμένος   |   8 Σε ομαδική συνομιλία