Bahmut
Chris   Nordrhein-Westfalen, Germany
 
 
ไม่ระบุข้อมูล
อยู่ในเกมนอก Steam
กล่องแสดงผลงานรางวัลความสำเร็จ
3,840
รางวัลความสำเร็จ
23
เกมที่สมบูรณ์แบบ
34%
อัตราความสำเร็จต่อเกมโดยเฉลี่ย
สถิติเซเลียน
เลเวลที่เลื่อนถึง
25
บอสที่ต่อสู้
28

ค่าประสบการณ์ที่ได้รับ
39,224,002
กล่องแสดงผลงานไอเท็ม

กิจกรรมล่าสุด

19.5 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 13 เม.ย.
2.3 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 12 เม.ย.
0.6 ชม. ในบันทึก
เล่นล่าสุด 7 เม.ย.