เลเวล 11 XP 1,303
97 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา