UFF вα1тЗя™
Lukas   Germany
 
 
현재 오프라인
마지막 접속 시간 1 시간, 45 분 전

최근 활동

기록상 2,233시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2019년 6월 7일
기록상 8.7시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2019년 5월 13일
기록상 0.5시간
마지막으로 플레이한 날짜: 2019년 2월 10일
♔♥𝓢𝓾𝓷𝓷𝔂♥♔ 2019년 6월 6일 오후 11시 17분 
_____________________s
____________$$_______$s_______s
____s$_______$$___$__$$__s___$$________$$
____$$$_______$s__$s_$$_s$__$$__$$___s$s
______s$s__$$__$_____$$_$$_s$__$$__s$$
________$$__$s_s$____$$____s__s$__$$
_________s$$_______s$k$$s_______s$s
________$__$s___s$$$$$$$$$$s___$$__$$s
__s$$$s_______$$$s________s$$$_________$$$
_____sh$$$s__$$______________$$___s$$$s
_____$$s____$$__s$$______$$s__$$__$$$
___________s$__$_$$______$$_$__$s
s$$$$$$$s__$$__$$$$______$$$$__$$__$$$$$$$s
___s$$$$$__$$__s$$__$__$__$$s__$$__s$$$$$$$
___________s$________$$________$s
____________$$__s$$$$$$$$$s___$$_s$s
___s$$$$s____$$s__s$$$$$$s___$$___$i$$$s
s$$$s___$$__s_s$$s________s$$s_____s__s$$s
_______$___$$___s$$$$e$$$$$s___$$s
_________s$s_$__$____$$__________$$
________$$__$__$$_$s_$$____$$_s$__s$$
______$$______$$__s__$$_$$__$s______$$s
_____$________$______$$__s___$_______s$
_____________$_______$s_______$

♔♥𝓢𝓾𝓷𝓷𝔂♥♔ 2019년 6월 5일 오전 3시 00분 
_/﹋\_
(҂`_´)
<,︻╦╤─ ҉ - -
_/﹋\_
♔♥𝓢𝓾𝓷𝓷𝔂♥♔ 2019년 6월 3일 오전 5시 09분 
╭━━━━━╮♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫
┃╱▔▔▔╲┃┈┈┈┈┏━━┓
▉╰╯╰╯▕▉┈┈┈┈┗┳━╯┓
▕╰━━╯▕▂▂▂┈┈▕┗▅━╯
╭╰╮╭━╯╮┈▕╲┈▕▕▕┈
╰╮┃┃╭━╯┈┈▏▔▔▕▕┈
╱┃┃┃┃▕┈┈┈▏▔▔▔▕┈
╲▂╱╲▂╱▔▔▔▔▔▔▔▔┈
✪$hadyS ツ ® 2019년 6월 1일 오후 4시 40분 
🔴🔴🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴
🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚪⚪🔴🔴
🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪🔴
⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪
⚪⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚪
⚪⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚪
⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫
⚪⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚪
⚪⚪⚫⚫⚫⚫⚫⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚪
⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪
🔴⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴
🔴🔴⚪⚪⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴🔴
🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚫⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴⚪⚪⚪⚫⚪⚪⚪🔴🔴🔴🔴
★ Ƥriͥภcͣeͫss ★ 2019년 5월 28일 오전 1시 44분 
────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ɪƒ ƴσυ'ʀє αʟσηє,
──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ.
─(♥)████████(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ,
─(♥)██████████████████(♥) ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ.
──(♥)████████████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ,
────(♥)████████████(♥) __ ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ρɪʟʟσѡ.
──────(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ηєє∂ тσ ɓє ɧαρρƴ,
────────(♥)████(♥) __ ɪ'ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɱɪʟє.
─────────(♥)██(♥) ɓυт αηƴтɪɱє ƴσυ ηєє∂ α ƒʀɪєη∂,
───────────(♥) __ ɪ'ʟʟ ʝυѕт ɓє ɱє.
♔♥𝓢𝓾𝓷𝓷𝔂♥♔ 2019년 5월 25일 오전 3시 05분 
_§§§§§§§_§§§§§§§§
___§§§§____§§§§ ,•’``’•,•’``’•,
___§§§§____§§§§ ’•,`’•,*,•’`,•’
___§§§§____§§§§ .....`’•,,•’
___§§§§§§§§§§§§_§§§§§§§§§§§
___§§§§____§§§§___§§§§____§§§
___§§§§____§§§§___§§§§_____§§§
___§§§§____§§§§___§§§§______§§§
_§§§§§§§__§§§§§§§_§§§§______§§§
__________________§§§§______§§§
___§§§§§§§§§______§§§§______§§§
_____§§§§§________§§§§_____§§§
______§§§_________§§§§___§§§§
______§§§_______§§§§§§§§§§§
______§§§
______§§§________§
______§§§_______§§ ,•’``’•,•’``’•,
_____§§§§§___§§§§§ ’•,`’•,*,•’`,•’
___§§§§§§§§§§§§§§§ .....`’•,,•’