Bear
BEARWASDEAD   Eugene, Oregon, United States
 
 
What a Meme! What can I say? I am LOVING this Meme. I give it 5 out of 5 Meme Points.

I'm not a furry. No, seriously, it's just a cartoon bear that I doodled for fun.

STOP LOOKING AT ME
Đang trên mạng
Trò chơi yêu thích
2,321
Giờ đã chơi
398
Thành tựu
Trưng bày đánh giá

Hoạt động gần đây

3.7 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
31 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
1.0 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 19 Thg10
Frustration 6 Thg9, 2019 @ 2:12am 
Happy birthday DEADbear!
Frustration 5 Thg9, 2018 @ 11:06pm 
WOW happy BEARday
Frustration 18 Thg01, 2018 @ 5:51pm 
Frustration 8 Thg01, 2018 @ 2:00am 
Dumb bear
Catmaster 16 Thg11, 2017 @ 3:10pm 
this amounts of comments
avanaco 25 Thg08, 2017 @ 9:36am 
largest queerboat i've ever met :ss13ok: