เวลาเล่นใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา:
0h

ดูสถิติรางวัลความสำเร็จทั่วโลก
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อเปรียบเทียบสถิติเหล่านี้กับสถิติของคุณเอง
33 จาก 69 (48%) รางวัลความสำเร็จที่ได้รับ:

รางวัลความสำเร็จส่วนตัว
 
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 1:48pm

YOU DON’T KNOW ME

See the credits
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 11:37am

DATING APP

Play the dating app
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 11:42am

FIRST DATE!

Date with a girl
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 11:38am

EXPLODE!

Explode your first piece of clothes
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:10pm

PLAGUE DEATH

Beat the PLAGUE boss
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 11:42am

SAMURAI DEATH

Beat the SAMURAI boss
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 11:39am

TOMOKO 30%

30% of clothes off TOMOKO
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 11:41am

TOMOKO 60%

60% of clothes off TOMOKO
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 11:49am

TOMOKO 100%

TOMOKO complete
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 1:50pm

SARAH 30%

30% of clothes off SARAH
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 1:50pm

SARAH 60%

60% of clothes off SARAH
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:10pm

SARAH 100%

SARAH complete
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:12pm

MOKOTO 30%

30% of clothes off MOKOTO
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:13pm

MOKOTO 60%

60% of clothes off MOKOTO
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:15pm

MOKOTO 100%

MOKOTO complete
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 11:42am

UNLOCK THE NERD GIRL

Unlock MITSUMI KATAGIRI
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:21pm

MITSUMI 30%

30% of clothes off MITSUMI
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:22pm

MITSUMI 60%

60% of clothes off MITSUMI
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:28pm

MITSUMI 100%

MITSUMI complete
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:10pm

UNLOCK THE YANDERE GIRL

Unlock YUMI MATSUDA
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:29pm

YUMI 30%

30% of clothes off YUMI
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:30pm

YUMI 60%

60% of clothes off YUMI
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:32pm

YUMI 100%

YUMI complete
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:16pm

UNLOCK THE PILOT SUIT GIRL

Unlock NIKITA DORMER
ปลดล็อค 6 ม.ค. 2018 @ 1:02am

NIKITA 30%

30% of clothes off NIKITA
ปลดล็อค 6 ม.ค. 2018 @ 1:03am

NIKITA 60%

60% of clothes off NIKITA
ปลดล็อค 6 ม.ค. 2018 @ 1:09am

NIKITA 100%

NIKITA complete
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:16pm

UNLOCK THE SECRETARY

Unlock MISAKO AOYAMA
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:28pm

UNLOCK THE J-ROCKER

Unlock ARISA MIKEA
ปลดล็อค 6 ม.ค. 2018 @ 1:10am

UNLOCK THE CAT GIRL

Unlock NEKOTINE
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:33pm

UNLOCK ONE HAND MODE

Unlock one hand mode
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 11:42am

5 STARS GIRL!

Gain 5 stars in one girl
ปลดล็อค 23 ธ.ค. 2017 @ 2:28pm

MAJORITY

Gain 18 starsARMORY DEATH

Beat the ARMORY boss

VICTORY

Beat VIRGINITY

WOMANIZER!

Play with all the girls

ARTIST OF ONE HAND

Play one hand mode with TOMOKO

ARTIST’S DREAM

Beat TOMOKO with one hand

MODEL OF ONE HAND

Play one hand mode with SARAH

MODEL’S DREAM

Beat SARAH with one hand

COACH OF ONE HAND

Play one hand mode with MOKOTO

COACH’S DREAM

Beat MOKOTO with one hand

STUDENT OF ONE HAND

Play one hand mode with MITSUMI

STUDENT’S DREAM

Beat MITSUMI with one hand

PSYCHO OF ONE HAND

Play one hand mode with YUMI

PSYCHO'S DREAM

Beat YUMI with one hand

PILOT OF ONE HAND

Play one hand mode with NIKITA

PILOT’S DREAM

Beat NIKITA with one hand

MISAKO 30%

30% of clothes off MISAKO

MISAKO 100%

MISAKO complete

SECRETARY OF ONE HAND

Play one hand mode with MISAKO

SECRETARY’S DREAM

Beat MISAKO with one hand

ARISA 30%

30% of clothes off ARISA

ARISA 60%

60% of clothes off ARISA

ARISA 100%

ARISA complete

J-ROCKER OF ONE HAND

Play one hand mode with ARISA

J-ROCKER’S DREAM

Beat ARISA with one hand

NEKOTINE 30%

30% of clothes off NEKOTINE

NEKOTINE 60%

60% of clothes off NEKOTINE

NEKOTINE 100%

NEKOTINE complete

INTERDIMENSIONAL ONE HAND

Play one hand mode with NEKOTINE

INTERDIMENSIONAL’S DREAM

Beat NEKOTINE with one hand

UNLOCK THE PRINCESS

Unlock REMI TACHIBANA

REMI 30%

30% of clothes off REMI

REMI 60%

60% of clothes off REMI

REMI 100%

REMI complete

PRINCESS OF ONE HAND

Play one hand mode with REMI

PRINCESS DREAM

Beat REMI with one hand

MISAKO 60%

60% of clothes off MISAKO