เลเวล 66 XP 25,245
655 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 67
เหรียญตรา