Azumi † 夕時雨
☆ HachiRoku ☆   Hong Kong
 
 :ChitoseHatsushiba:
In non-Steam game
Artwork Showcase
☆ HachiRoku ☆
8 1
Favorite Game
3,028
Hours played
9
Achievements
Screenshot Showcase
爱上火车-Pure Station-
5
Favorite Group
Let's come Autism together!
14
Members
6
In-Game
8
Online
4
In Chat

Recent Activity

152 hrs on record
last played on Mar 22
998 hrs on record
last played on Mar 22
3,840 hrs on record
last played on Mar 22
:butterfly::butterfly::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::butterfly::butterfly:
:butterfly::FlyingTent::cure::cure::FlyingTent::cure::cure::FlyingTent::butterfly:
:FlyingTent::cure::BlueGlow::BlueGlow::cure::BlueGlow::BlueGlow::cure::FlyingTent:
:FlyingTent::cure::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::cure::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::cure::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::cure::FlyingTent::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::cure::BlueGlow::cure::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent:
:butterfly::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::cure::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::butterfly:
:butterfly::butterfly::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::butterfly::butterfly:
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓵𝔂 𝔀𝓮𝓮𝓴𝓮𝓷𝓭:cocochan2::Speech_Love:
不错 她的批很劲道
冷心慢热萱萱酱 Mar 20 @ 3:54am 
░█░█▌█▀▀█ █▀▀█ █▀▀█ █▌▄█░░
░░█▀█▌█▄▄█ █▄▄█ █▄▄█ █▄██░░
░░█░█▌█▌▐█ █▌░░ █▌░░ ░██░░░
░╔╦═╦╗───╔╗──────╔╗─▄▄─▄▄▀▀▄▀▀▄
░║║║║╠═╦═╣╠╦═╦═╦╦╝║███████───▄▀
░║║║║║╩╣╩╣═╣╩╣║║║╬║▀█████▀▀▄▀
░╚═╩═╩═╩═╩╩╩═╩╩═╩═╝──▀█▀ ♥♥
◕ ▬▬▬▬▬▬▬❋[♥]❋▬▬▬▬▬▬◕
✯ Tom | ラフタリア ✯ Mar 17 @ 11:37am 
:butterfly::butterfly::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::butterfly::butterfly:
:butterfly::FlyingTent::cure::cure::FlyingTent::cure::cure::FlyingTent::butterfly:
:FlyingTent::cure::BlueGlow::BlueGlow::cure::BlueGlow::BlueGlow::cure::FlyingTent:
:FlyingTent::cure::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::cure::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::cure::BlueGlow::BlueGlow::BlueGlow::cure::FlyingTent::FlyingTent:
:FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::cure::BlueGlow::cure::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent:
:butterfly::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::cure::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::butterfly:
:butterfly::butterfly::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::FlyingTent::butterfly::butterfly:
𝓗𝓪𝓿𝓮 𝓪 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓵𝔂 𝔀𝓮𝓮𝓴!:cocochan2::Speech_Love:
░░█░█▌█▀▀█ █▀▀█ █▀▀█ █▌▄█░░
░░█▀█▌█▄▄█ █▄▄█ █▄▄█ █▄██░░
░░█░█▌█▌▐█ █▌░░ █▌░░ ░██░░░
░╔╦═╦╗───╔╗──────╔╗─▄▄─▄▄▀▀▄▀▀▄
░║║║║╠═╦═╣╠╦═╦═╦╦╝║███████───▄▀
░║║║║║╩╣╩╣═╣╩╣║║║╬║▀█████▀▀▄▀
░╚═╩═╩═╩═╩╩╩═╩╩═╩═╝──▀█▀ ♥♥
◕ ▬▬▬▬▬▬▬❋[♥]❋▬▬▬▬▬▬◕


‎|̶ ̶ ̶ ̶| |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿||̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿' |̶̿ ̶̿ ̶̿ ̶̿' Y |͇ Λ ͇||̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |< |̶͇̿ ̶͇̿ ͇̿ |̿ \͇||͇̿ ͇̿ ͇̿ ͇̿)!
周末愉快~月底的耀西手工世界很期待,顺便买了十几个amiibo刷着玩,只狼不是喜欢的类型并且没啥预购奖励,等打折再入吧,capcom的鬼泣4和生化6更新中文点一波赞,你敢出中文我就敢买~嗯~流感盛行多喝热水哦