เลเวล 30 XP 6,034
366 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 31
เหรียญตรา