Úroveň 31 XP 6,490
310 XP pro dosažení 32. úrovně
Odznaky