เลเวล 11 XP 1,300
100 XP เพื่อเข้าสู่เลเวล 12
เหรียญตรา