Úroveň 11 XP 1,300
100 XP pro dosažení 12. úrovně
Odznaky