Úroveň 22 XP 3,805
95 XP pro dosažení 23. úrovně
Odznaky