Epic Games
Cary, North Carolina, United States
 
 
© 2019, Epic Games, Inc. All rights reserved. Epic, Epic Games, the Epic Games logo, Fortnite, the Fortnite logo, Unreal, Unreal Engine, the Unreal Engine logo, Unreal Tournament, and the Unreal Tournament logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere. Other brands or product names are the trademarks of their respective owners. Non-US transactions through Epic Games International, S.à r.l.
Hiện đang rời mạng
Lần cuối trên mạng 28 phút trước
Trưng bày ảnh nghệ thuật
Blizzard
Trưng bày thành tựu
1,017
Thành tựu
2
Trò chơi toàn vẹn
14%
Mức hoàn thành trò chơi bình quân

Hoạt động gần đây

284 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 20 Thg06
111 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 11 Thg06
135 giờ được ghi nhận
chơi lần cuối lúc 8 Thg06
< >
Bình luận
FeelsMonkaMan 6 Thg04 @ 7:46pm 
Why did you take Borderlands 3 away from us?