1.5 ชม. ในบันทึก
เหรียญตรา Fall of Civilization
Oblivious
เลเวล 1, 100 XP
ปลดล็อค 19 ธ.ค. 2018 @ 9:05pm
The Hunter
1 จาก 6 ในชุดที่ 1
The Savage
2 จาก 6 ในชุดที่ 1
The Tyrant
3 จาก 6 ในชุดที่ 1
The Cook
4 จาก 6 ในชุดที่ 1
The Archer
5 จาก 6 ในชุดที่ 1
The Mad Scientist
6 จาก 6 ในชุดที่ 1