1.5 giờ được ghi nhận
Huy hiệu CLASH
Rookie
Cấp 2, 200 XP
Mở khóa vào 19 Thg12, 2018 @ 8:59pm
Preserved London
1 trong 5, sê-ri 1
Skies Of Valesto
2 trong 5, sê-ri 1
Valesto Ancient Caves
3 trong 5, sê-ri 1
Rookie
4 trong 5, sê-ri 1
Marauder
5 trong 5, sê-ri 1