2.0 giờ được ghi nhận
Huy hiệu Heroes & Legends: Conquerors of Kolhar
Ancients
Cấp 1, 100 XP
Mở khóa vào 19 Thg12, 2018 @ 9:06pm
Allen
1 trong 8, sê-ri 1
Azalte
2 trong 8, sê-ri 1
Benedict
3 trong 8, sê-ri 1
Jahen
4 trong 8, sê-ri 1
Jomon
5 trong 8, sê-ri 1
Sijsen
6 trong 8, sê-ri 1
Tysha
7 trong 8, sê-ri 1
Yaha
8 trong 8, sê-ri 1